Diego Carrillo de Mendoza Pimentel is, je raadt het al, een Spaanse edelman. Hij wordt geboren in 1560, aan de vooravond van een historische oorlog (1) tussen wereldmacht Spanje van Filips II en het kleine, opstandige Holland. Die oorlog is dan ook meteen zijn link met Kasteel Radboud.

 

Militaire carrière

Diego heeft de militaire academie gedaan en wordt officier in het leger. Het huis Los Carrillos staat bekend om zijn loyaliteit en Diego doet die naam eer aan. Hij is gedreven, op het fanatieke af en doet ongeveer alles voor de Spaanse kroon. Maar op de Hollanders heeft hij niet gerekend.

 

Mee met de Armada

Onze held Diego maakt snel carrière en wordt gepromoveerd tot maarschalk. Op zee zijn de Spanjaarden in die tijd oppermachtig en als Diego 28 is, besluit Filips II zijn onoverwinnelijke vloot, de Armada, in te zetten om voor eens en al Engeland te veroveren (2).

Diego vaart mee als bevelhebber van de San Mateo. Jammer genoeg voor Spanje én Diego blijkt de Armada niet zo onoverwinnelijk als gedacht. De Engelsen werken samen met de Hollanders en liggen bij Zeeland in een hinderlaag.

 

Gevangen in Medemblik

De San Mateo loopt stuurloos aan de grond en Diego wordt gevangen genomen voor losgeld. Vanwege zijn status wordt hij eerst uitgebreid verhoord in Den Haag. Als de Hollanders ervan overtuigd zijn dat ze alle informatie hebben losgepeuterd wordt Diego, samen met zijn tweede man, overgeplaatst naar het ‘Huis te Medemblick’, het huidige Kasteel Radboud.

De kasteelheer in die tijd is Diederik van Sonoy. Hij zit aan het einde van zijn carrière en is sinds het beleg van Medemblik zijn macht kwijt. Diederik staat erom bekend de Spanjaarden te haten en krijgt nu ook nog Diego op z’n dak, een Spaanse edelman die nog een hele toekomst voor zich heeft.

 

Wachtend op losgeld

Omdat hij geld waard is, is Diego geen gewone gevangene en hij heeft dan ook redelijk wat bewegingsvrijheid. De oude Gevangentoren (3) wordt versterkt en aan hem toegewezen. Kost en inwoning moet hij zelf betalen, anders gaat hij op water en brood.

Dat geldt trouwens voor alle krijgsgevangenen. De Spaanse edelen hebben geld zat, maar de gewone soldaten niet. Vanuit Medemblik schrijft Diego brieven naar onder meer de Spaanse landvoogd met het verzoek om de kost en inwoning voor de soldaten aan de Hollanders te betalen.

Verder kan hij niet meer doen dan afwachten. Om zijn uren te vullen, leest hij veel en hij tekent. Eén tekening uit zijn tijd in Medemblik is bewaard gebleven: een Spaanse edelman te paard. Diego zelf, dromend over betere tijden?

 

Altijd weer die Hollanders

Gelukkig wordt zijn losgeld betaald en hij mag naar huis. Het zal blijken dat zijn ervaring met de Armada de eerste, maar niet de laatste keer is dat hij het aflegt tegen de Hollandse zeevaarders. Als Diego jaren later terugkomt uit de Spaanse koloniën in de West wordt hij gekaapt door Piet Hein. Weer op zee en weer zo’n ellendige Hollander..

 

Voetnoten:
1) Dit gaat natuurlijk over de Nederlandse Opstand en de Tachtigjarige Oorlog, de start van Nederland als zelfstandige natie en de inspiratie voor de Amerikaanse revolutie, een paar eeuwen later.

2) Door zijn huwelijk met de Engelse koningin Mary (Bloody Mary) dacht Filips II ook Engeland aan zijn grondgebied toe te voegen, maar ze krijgen geen kinderen en na haar overlijden komt halfzus Elizabeth aan de macht. Zij en Filips liggen elkaar niet. Net als de Hollanders is Elizabeth I protestant en Filips wil Engeland, net als de Hollanders, onder de katholieke, Spaanse kroon hebben.
Lees meer over het Spaanse rijk. 
Lees meer over de Tudor-dynastie. 

3) De Gevangentoren is de oorspronkelijke, zuidoostelijke hoge hoektoren, die inmiddels niet meer bestaat.