Heiligenkalender

Tik op de foto

21 januari

Sint Agnes

Sint Agnes is 12 jaar oud als ze rond het jaar 305 de marteldood sterft tijdens vervolgingen van christenen door de Romeinse keizer Diocletianus. Patroonheilige van maagden, verloofde vrouwen en hoveniers.

31 januari

Sint Johannes (Don) Bosco

(1815-1888) Italiaanse priester die strijdt voor onderwijs voor alle kinderen en onderwijsvernieuwing.

Patroonheilige van onderwijzers, kinderen, leerlingen en uitgevers.

1 februari

Sint Bridget van Ierland

Stichteres (rond 525) en abdis van het grote klooster in Kildare. Na St. Patrick de belangrijkste heilige van Ierland. Heeft soms een koe bij zich vanwege haar jeugd als melkmeisje. Patroonheilige van o.a. melkboeren en genezers.

18 februari

Sint Giovanni Fra Angelico

Italiaanse schilder, treedt later in het klooster. Schildert prachtige religieuze werken en krijgt de bijnaam ‘Fra Angelico’, oftewel engelachtige broeder.

Patroonheilige van schilders en kunstenaars.

20 maart

Sint Johannes van Nepomuk

(* ca.1345, Bohemen) Biechtvader van koning Wenceslaus en koningin Johanna, maar weigert haar biechtgeheimen te verraden aan haar man. De koning laat hem daarop in de rivier werpen. Patroonheilige van zee- en riviervaarders.

26 maart

Sint Lucia Filippini

(1672-1732) Gaat als 16-jarige het klooster in en wijdt zich daar aan onderwijzen van meisjes. Begint een stichting die vrouwen opleidt tot onderwijzeres.

In 1930 heilig verklaard.

9 april

Sint Casilda van Toledo

(* ca. 950) Dochter van de Emir van Toledo

Van oorsprong moslim, maar wordt christen nadat ze geneest van een ziekte door het water uit een heilige bron in Burgos. Wordt aangeroepen tegen onvruchtbaarheid.

25 april

Sint Marcus

Apostel en evangelist. Stichtte de 1christelijke kerk in Alexandrië. Sterft daar de marteldood na achter een touw door de stad te zijn gesleurd. Zijn attribuut is de leeuw. Patroonheilige van o.a. notarissen en opticiens.

13 mei

Sint Servatius

Wordt rond 350 bisschop van Tongeren en is de oudst bekende bisschop in de Nederlanden. Enthousiast verdediger van het ware geloof, fel tegen ketterij.

Beschermheilige van Maastricht.

30 mei

Sint Jeanne d'Arc

(1412- 1431) Franse boerendochter, hoort stemmen die haar oproepen te strijden tegen de Engelsen in de 100-jarige oorlog. Wordt verraden en komt als ketter op de brandstapel. Patroonheilige van Frankrijk.

3 juni

Sint Clotildis

(*ca. 474) Vrouw van heidense koning Clovis. Weet hem te bekeren en haar zonen te laten dopen. Voorziet de zoons van christelijk advies tijdens hun onderlinge strijd. Overlijdt in Tours in 545.

15 juni

Sint Vitus

Verricht al in zijn jeugd (4e eeuw) wonderen. Geneest de zoon van de keizer van epilepsie, wordt desondanks doodgemarteld omdat hij weigert aan goden te offeren. Patroonheilige epileptici.

9 juli

Martelaren van Gorkum

In 1572 wordt Gorkum door Oranje troepen bezet. Hun aanvoerder geeft bevel alle priesters en kloosterlingen te martelen en verhoren. Uiteindelijk worden ze opgehangen.

In 1867 heilig verklaard.

23 juli

Sint Birgitta van Zweden

Trouwt met edelman en krijgt samen met hem acht kinderen. Na zijn dood gaat ze het klooster in en sticht de Orde van de Heilige Verlosser. Sterft in Rome in 1373.

Patroonheilige van Zweden.

9 augustus

Sint Teresa Benedicta

(*1891) Van joodse afkomst, maar laat zich in 1922 dopen en treedt in bij de Karmelietessen. In 1942 door de Gestapo opgepakt en in de gaskamers van Auschwitz gestorven. Een van de patroonheiligen van Europa.

28 augustus

Sint Augustinus

(*354, Algerije) Na aanvankelijke weerstand laat hij zich dopen in 386. Bisschop van Hippo in 396. Schrijft veel bekende theologische en filosofische werken.

Wordt gezien als kerkvader.

3 september

Sint Gregorius

Rond 540 een belangrijk jurist in Rome. Kiest voor het kloosterleven, sticht kloosters en helpt armen. Wordt paus in 590 en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van (gregoriaanse) kerkmuziek. Sterft in 604.

17 september

Hildegard van Bingen

(* 1098) Duitse benedictijner non en mystica. Heeft verschillende kloosterordes gesticht en boeken geschreven, onder meer over haar visioenen.

Patroonheilige van filologen.

4 oktober

Sint Franciscus van Assisi

(*1181) Zoon van een rijke koopman, die alles opgeeft na een visioen. Begint als bedelmonnik en sticht uiteindelijk zijn eigen orde. Volgens legendes zou hij met dieren kunnen praten.

21 oktober

Sint Ursula

Christelijke Bretonse prinses uit de 4e eeuw. Trouwt met een heidense prins als hij zich bekeert en zij eerst met een groep maagden op bedevaart naar Rome mag. Sterft in Rome door een pijl van de Hunnen. Patroonheilige van meisjes en leerlingen.

11 november

Sint Maarten

(* ±315 – + 397) Romeinse militair, geeft halve mantel weg aan bedelaar en krijgt daarna visioen dat Jezus zijn mantel draagt. Laat zich daarom dopen en wordt bisschop van Tours. Patroonheilige van bedelaars en soldaten.

25 november

Sint Catharina van Alexandrië

Van voorname afkomst. Weigert te trouwen met niet christelijke gouverneur en protesteert tegen de vervolging van christenen door de Romeinse keizer. Wordt om die reden in 305 gemarteld op tandrad en onthoofd.

6 december

Sint Nicolaas

(* rond 280, Turkije) Wordt bisschop van Myra en staat bekend om zijn barmhartigheid. Heeft veel wonderen verricht, zoals drie vermoorde studenten tot leven wekken. Patroonheilige van Amsterdam.

15 december

Sint Maria di Rosa

(*1813 – + 1855) Dochter van een Italiaanse zakenman. Legt op haar 11e gelofte van kuisheid af. Zorgt voor het gezin na het overlijden van haar moeder. Besteedt ook daarna veel tijd aan het opleiden van meisjes en zorgen voor zieken.